Детенизация единоналожников

Детенизация единоналожников

В Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг» (рег.№ 7142 от 27.09.2017): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62606


Согласно текста законопроекта продавцы ювелирных изделий обязательно применяют РРО, осуществляют оприходование и учет товара (книга учета доходов и расходов).

Также предлагается ввести в Налоговый кодекс новый пункт следующего содержания:
«291.8. Платники єдиного податку другої та третьої групи, які зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій відповідно до закону, не мають права здійснювати оприбуткування товарів для подальшого продажу на підставі первинних документів, складених особами, які не є платниками податку на додану вартість (крім товарів ручної роботи несерійного виробництва та сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД)».

Т.о. работа единоналожников «заказчик предприниматель-производитель» по давальческой схеме будет полностью блокирована. Такая же картина будет наблюдаться в операциях комиссионной продажи, где собственником товара является физлицо или плательщик единого налога, а продавцом — единоналожник-комиссионер.

 

ЮФ «Троян и партнеры»