Daily Archives:

  • Детенизация единоналожников

    В Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг» (рег.№ 7142 от 27.09.2017): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62606